Quy trình thử tải máy phát điện

Đối với việc cấp máy phát điện cho các dự án, việc thử máy phát điện rất quan trọng để chủ đầu tư biết được đơn vị cấp máy có cung cấp máy đủ công suất hay không. Hiện có 3 cách thử tải đó là thử tải muối, thử tải trở, thử tải thật (tải thực tế của công trình). Đối với thử tải muối chỉ dùng cho máy công suất nhỏ dưới 150kVA và độ an toàn không đảm bảo do đó chúng tôi khuyến cáo Qúy vị không nên áp dụng theo hình thức thử tải này. Chúng tôi chỉ giới thiệu đến Qúy vị 2 hình thức thử tải còn lại là thử tải trở và thử tải thật (tải thực tế), do những hiểu biết của chúng tôi là có hạn và có nhiều thiếu sót, mong Qúy bạn đọc vui lòng góp ý kiến.

 

THỬ TẢI TRỞ CHO MÁY PHÁT ĐIỆN

 

1. Chuẩn bị 

- Chuẩn bị tải điện trở đủ công suất để thử tại máy phát điện. 

- Chuẩn bị nhiên liệu chạy máy

- Chuẩn bị dụng cụ đồ nghề để cân chỉnh máy phát điện

- Chuẩn bị đồng hồ để đo, biên bản ghi lại quá trình thử tải.

 

2. Các bước thực hiện

Bước 1:  Khởi động máy phát điện và chạy máy trong 10-20 phút. 

Bước 2:  Kiểm tra thông số điện áp, tần số, áp suất nhớt và nhiệt độ máy

Bước 3:  Thực hiện đóng tải điện trở:

- Đóng ACB cấp điện từ máy ra đến tải trở

- Đóng từng MCB tải trở lên đến 25% công suất máy phát điện, máy mang tải trong thời gian 10-20 (hoặc tùy thời gian mà khách hàng yêu cầu) phút và ghi nhận thông số

- Đóng từng MCB tải trở lên đến 50% công suất máy phát điện, máy mang tải trong thời gian 10-30 (hoặc tùy thời gian mà khách hàng yêu cầu) phút và ghi nhận thông số

- Đóng từng MCB tải trở lên đến 75% công suất máy phát điện, máy mang tải trong thời gian 10-60 phút (hoặc tùy thời gian mà khách hàng yêu cầu) và ghi nhận thông số

Đóng từng MCB tải trở lên đến 100% công suất máy phát điện, máy mang tải trong thời gian 10-20 phút (hoặc tùy thời gian mà khách hàng yêu cầu) và ghi nhận thông số

Đóng từng MCB tải trở lên đến 110% công suất máy phát điện, máy mang tải trong thời gian 10 phút và ghi nhận thông số

- OFF tất cả các MCB tải trở, cho máy chạy không tải trong 5 phút

Bước 4: Dừng máy và đánh giá kết quả thử tải.

 

Lưu ý: Nếu các máy hòa đồng bộ thì ta vẫn thực hiện Quy trình thử tải điện trở máy phát điện như trên. Nhưng ta sẽ thử tải trở riêng lẻ từng máy và sau đó thử tải trở hòa các máy lại.

 

thử tải cho máy phát điện

 

 

THỬ TẢI THẬT CHO MÁY PHÁT ĐIỆN

 

1. Chuẩn bị 

- Chuẩn bị tải thực tế đủ công suất để thử tại máy phát điện. 

- Chuẩn bị nhiên liệu chạy máy

- Chuẩn bị dụng cụ đồ nghề để cân chỉnh máy phát điện

- Chuẩn bị đồng hồ để đo, biên bản ghi lại quá trình thử tải.

 

2. Các bước thực hiện

Bước 1:  Khởi động máy phát điện và chạy máy trong 10-20 phút. 

Bước 2:  Kiểm tra thông số điện áp, tần số, áp suất nhớt và nhiệt độ máy

Bước 3: Ngắt máy cắt hạ thế vào tủ xuất tuyến và các CB cấp nguồn hạ thế cho tủ xuất tuyến tổng 

Bước 4: Chuyển nguồn ATS cho máy phát điện cung cấp điện vào toàn bộ tải ưu tiên cho đơn vị sử dụng

Bước 5: Đo kiểm tra nguồn hạ thế cấp cho các tải ưu tiên

Bước 6: Ngắt điện hạ thế thử tải lần lượt cho các tải yêu tiên 

Bước 7: Dừng máy và đánh giá kết quả thử tải.

 
 
Go to top