Bechem cho ngành thực phẩm - dược phẩm

Hiện tại BECHEM có tới 22 loại mỡ, 25 loại dầu, 10 loại dung dịch xịt được sử dụng cho ứng dụng thực phẩm và dược phẩm, chúng đáp ứng tiêu chuẩn về thực phẩm của NSF, Halal, Kosher, bao gồm:

- Bechem Beruglide L

- Bechem Berulub 932 Antiseize Paste

- Bechem Berulub FA 37

Bechem Berulub FA 46

Bechem Berulub FA 34

Bechem Berulub FA 34-00

Bechem Berulub FA 35-0

Bechem Berulub FG-H 2 EP

Bechem Berulub FG-H 2 SL

Bechem Berulub FK 164-2

Bechem Berulub Longlife LF

Bechem Berulub OX 100 EP

Bechem BerulubPV DAB 10

Bechem Berulub  Sihaf 1

Bechem Berulub Sihaf 2

Bechem Berulub WP 402 H1

Bechem Berutemp 490 RS

Bechem Berutemp 500 G 2

Bechem Berutemp 500 T 2

Bechem Berutox FH 28 KN

Bechem Berutox VPT 54-1

Bechem Berutox  VPT 54-2

 

Các loại dầu BECHEM cho ứng dụng thực phẩm và dược phẩm:

- Bechem Berusynth 15 H1

- Bechem Berusynth 32 H1

- Bechem Berusynth 46 H1

- Bechem Berusynth 68 H1

- Bechem Berusynth 100 H1

- Bechem Berusynth 150 H1

- Bechem Berusynth 220 H1

- Bechem Berusynth 320 H1

- Bechem Berusynth 460 H1

- Bechem Berusynth 680 H1

- Bechem Berusynth 1000 H1

- Bechem Berusynth PG 220 H1

- Bechem Berusynth PG 460 H1

- Bechem Berusynth PG 680 H1

- Bechem Plantfluid

- Bechem Beruclean ECO

- Bechem Berudraw 3985

- Bechem Berufluid WO

- Bechem Berulub Fluid W+B

- Bechem Fluid W 68-3H

- Bechem Fluid SD

- Bechem Berusil SM 350

- Bechem Berusynth CG 370 H1

- Bechem Berusynth CU 250

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top